výstavba od 24.1.2018 - ........

foto

text v príprave..............